Blog

Over 60% vand, så meget indeholder en voksen menneskekrop. Vand har derfor mange funktioner for os mennesker, og blandt dem er udskillelse af affalds- og andre skadelige stoffer for kroppen igennem nyrer og hud.

Læs mere

Den primære synder i forureningen af vores grundvand skal findes i de kemikalier som der anvendes i bl.a. landbrug og industri. Affald fra almindelige husholdninger i form af fx lækager på olie- og septiktanke eller nedsivning fra deponeret husholdningsaffald kan også forurene.  

Læs mere

Grundvandet som vi drikker dannes af vand som fordamper fra vores klodes overflade. Disse dampe falder senere som nedbør over forskellige landområder for til sidst at ende i havet. Desværre så belastes betydelige dele af vores grundvand i dag af menneskelige aktiviteter. 

Læs mere

Pesticider fundet i drikkevandet – borger tilknyttet Ledøje Vandværk opfordres til ikke at drikke vandet fra hanen.

Læs mere

Svampegiften dimethylsulfamid (DMS) er blevet fundet i det danske drikkevand. Her viser næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring sig, at indeholde rester af giften. Seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) kalder det for den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, som vi hidtil har set. 

Læs mere

Det er ofte landmændene der får skylden når sprøjtegifts rester bliver fundet i vores drikkevand, men nye undersøgelser viser, at det også har en konsekvens for vores grundvand når private husejere bruger sprøjtegift i deres egne haver.   

Læs mere

Drikkevandet på Østofteafdelingen af Distriksskolen Øst på Lolland har været så forurenet med E-colibakterier, at de har været nødsaget til at sende 10 indskolingsbørn hjem. Skal vi selv til at give vores børn rent drikkevand med i skole, for at sikre de ikke bliver syge og dårlige?  

Læs mere

Alt afhængig af hvilken vandhane som du drikker af, er der en risiko for, at du indtager bly i større mængder end de tilladte maksimumgrænser. 

Læs mere
Loading...