Hvorfor bliver vores grundvand forurenet?
Den primære synder i forureningen af vores grundvand skal findes i de kemikalier som der anvendes i bl.a. landbrug og industri. Affald fra almindelige husholdninger i form af fx lækager på olie- og septiktanke eller nedsivning fra deponeret husholdningsaffald kan også forurene.  

Forureninger afhænger af befolkningstæthed og produktionsmetoder, og forekommer altså ikke overalt. Fx så kaldes forurening fra landbruget for fladebelastninger i og med at de kommer regionalt, hvor i mod at forureninger som er forårsaget af store lossepladser og industri stammer fra punktkilder. Det vil oftest være muligt at måle forureninger fra den oprindelige punktkilde fra lang afstand, hvilket er et tydeligt fodaftryk af menneskelig aktivitet.    

Pesticider fra landbruget
Pesticider hører til de mest sundhedsskadelige og alvorlige forureninger fra landbruget. Indenfor landbrug udgør pesticider en stor procentdel af den gruppe af giftstoffer der anvendes, og de kan spores i grundvandet som er dannet helt tilbage for 50 år siden. Da pesticider grundet deres giftighed kan være farlige overfor mennesker og dyr er en lang række af dem blevet forbudt igennem årene. Nedbrydes giftstofferne ikke hurtigt nok, så vil disse stoffer kunne registreres i vores grundvand i årtier og måske endda århundreder frem.

Industriel forurening
Når det kommer til industriel forurening af vores grundvand, er den store synder opløsningsmidlet TCE (trichlorethylen). I tilfælde af spild eller lækage, kan dette stof hurtigt sprede sig horisontalt over store områder, eller synke dybt ned i grundvandsmagasinerne. Samtidig kan de trænge sig igennem til de små sprækker i bjergarterne, hvor de er stort set umulige af fjerne igen. Her kan forureningen så ligge i århundreder og langsomt forurene enorme mængder af vores grundvand.  >> Læs mere om vores drikkevand og hvordan du kan sikre dig rent drikkevand til dig og din familie <<