Menneskelig aktivitet har skylden for beskidt drikkevand!
Grundvandet som vi drikker dannes af vand som fordamper fra vores klodes overflade. Disse dampe falder senere som nedbør over forskellige landområder for til sidst at ende i havet. Desværre så belastes betydelige dele af vores grundvand i dag af menneskelige aktiviteter. Faktisk i en sådan grad, at vi ikke længere kan drikke det uden også at indtage en masse pesticider og rester af sprøjtegift.

Utilstrækkelige ressourcer af rent ferskvand er efterhånden et globalt problem som har international opmærksomhed, i og med at forureningen af vores grundvand er en stigende tendens over hele kloden. Det er menneskelig aktivitet over de sidste 50 år der har haft en negativ påvirkning af grundvandets kvalitet.

Denne negative udvikling kan hovedsagelig tilskrives belastning af miljøet i form af befolknings- og forbrugsvækst og altså derfor også øgede produktionsformer og affaldsmængder. Vi forurener atmosfæren, nedbøren samt de øverste jordlag og derved en stor del af grundvandsressourcen. Eksperter vurderer derved, at rent drikkevand bliver et af det 21. århundredes helt store globale problemer.


Drikkevandet i Danmak har altid ligget i den bedre halvdel af Europa og har igennem årene generelt været ganske ok. Siden år 2000 har der dog været en tendens til, at mængderne af skadelige stoffer i både grundvand og drikkevand er stigende, hvilket ses bl.a. i form af rester fra sprøjtegift fra landbruget.


Drik økologisk og undgå pesticider i drikkevandet. 

>> Læs mere om vores drikkevand og hvordan du kan sikre dig rent drikkevand til dig og din familie <<