>> Læs mere om vores drikkevand og hvordan du kan sikre dig rent drikkevand til dig og din familie <<

Svampegiften dimethylsulfamid (DMS) er blevet fundet i det danske drikkevand. Her viser næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring sig, at indeholde rester af giften. Seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) kalder det for den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, som vi hidtil har set.

”Tallene er desværre meget højere, end vi havde regnet med. Normalt er det sådan, at når man laver en undersøgelse i grundvandsovervågningen, så finder vi lavere tal hos vandværkerne bagefter. Men i det her tilfælde har vi faktisk fundet det i en større andel af vandværksboringerne – altså det vand vi drikker”, siger Seniorforsker Anders Risbjerg Johnsen til DR.

Trussel mod rent drikkevand
Svampegiften DMS i grundvandet kan ikke filtreres fra på samme måde, som andre stoffer kan, og ender derfor direkte i vores drikkevand, hvilket er meget bekymrende.

”Det er en sindssyg alvorlig situation, vi står i. DMS er en trussel mod drikkevandet, fordi stoffet ikke kan holdes tilbage i kulfiltre, og fordi stoffet kan nedbrydes til kræftfremkaldende stoffer ved ozonering. Vandværkerne har lige nu kun mulighed for at lukke boringer eller fortynde vandet” udtaler geolog og grundvandsekspert hos Danmarks Naturfredningsforening, Walter Brüsch.  

Usikkerhed omkring skadeligheden
Stoffet DMS er blevet brugt til at bekæmpe svampesygdomme i bl.a. frugt, bær, tomater samt som bejdsemiddel i træbeskyttelsesmidler og udendørsmaling. Brugen af nedbrydningsproduktet har stået på fra 1950`erne helt frem til 2007.
Til trods for, at forureningen har stået på over en så lang periode, har eksperterne kun en begrænset forståelse for, hvor skadeligt stoffet er for mennesker. 

”Vi ved meget om, hvor stoffet kommer fra, men vi kender faktisk ikke til giftigheden af det. Det kræver længerevarende studier, der simpelthen ikke er foretaget”, udtaler seniorforsker ved Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, Hans Sanderson. 

Fundende af DMS i drikkevandet har allerede ført til lukning af flere drikkevandsboringer. Miljøstyrelsen frygter dog ikke umiddelbart for borgernes sundhed.

”Det er selvfølgelig utilfredsstillende, at dette stof forekommer i så mange boringer. Det er dog vigtigt at sige, at stoffet, mig bekendt, ikke er fundet i så høje koncentrationer, at det bliver sundhedsskadeligt for borgerne”, siger kontorchef i Miljøstyrelsen med ansvar for vandforsyning, Rasmus Moes.

Danmarks Naturfredningsforening kæmper for drikkevandet

Hos Danmarks Naturfrednings forening gør de et stort arbejde i, at sikre rent drikkevand til hele landet. Du kan også melde dig ind i kampen om rent drikkevand ved at besøge deres hjemmeside, dn.dk.

Da vandet vi drikker i dag typisk er faldet som regn for 30-40-50 år siden, vil der gå nogle år, før vi ser resultater af det hårde arbejde og får helt rent vand ud af hanerne igen.

Ønsker du ikke at vente, kan du dog stadig sikre dig og din familie 99,9% rent filtreret vand!

Klik her for at læse mere.

>> Læs mere om vores drikkevand og hvordan du kan sikre dig rent drikkevand til dig og din familie <<