Tagged with "Rent drikkevand"

Den primære synder i forureningen af vores grundvand skal findes i de kemikalier som der anvendes i bl.a. landbrug og industri. Affald fra almindelige husholdninger i form af fx lækager på olie- og septiktanke eller nedsivning fra deponeret husholdningsaffald kan også forurene.  

Læs mere

Grundvandet som vi drikker dannes af vand som fordamper fra vores klodes overflade. Disse dampe falder senere som nedbør over forskellige landområder for til sidst at ende i havet. Desværre så belastes betydelige dele af vores grundvand i dag af menneskelige aktiviteter. 

Læs mere
Loading...