Svampegiften dimethylsulfamid (DMS) er blevet fundet i det danske drikkevand. Her viser næsten hver tredje undersøgte drikkevandsboring sig, at indeholde rester af giften. Seniorforsker ved det geologiske datacenter GEUS (De nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland) kalder det for den værste forurening af grundvandet med et pesticidstof, som vi hidtil har set. 

Læs mere