Hvorfor/hvordan rent drikkevand

Hvorfor rent drikkevand


Menneskelig aktivitet har skylden for beskidt drikkevand!
Grundvandet som vi drikker dannes af vand som fordamper fra vores klodes overflade. Disse dampe falder senere som nedbør over forskellige landområder for til sidst at ende i havet. Desværre så belastes betydelige dele af vores grundvand i dag af menneskelig aktiviteter. Faktisk i en sådan grad, at vi ikke længere kan drikke det uden også at indtage en masse pesticider og rester af sprøjtegift.

Utilstrækkelige ressourcer af rent ferskvand er efterhånden et globalt problem som har international opmærksomhed, i og med at forureningen af vores grundvand er en stigende tendens over hele kloden. Det er menneskelig aktivitet over de sidste 50 år der har haft en negativ påvirkning af grundvandets kvalitet.      


Denne negative udvikling kan hovedsagelig tilskrives belastning af miljøet i form af befolknings og forbrugsvækst og altså derfor også øgede produktionsformer og affaldsmængder. Vi forurener atmosfæren, nedbøren samt de øverste jordlag og derved en stor del af grundvandsressourcen. Eksperter vurderer derved, at rent drikkevand bliver et af det 21. århundredes helt store globale problemer.  


Hvordan påvirker vi grundvandet?
Den primære synder i forureningen af vores grundvand skal findes i de kemikalier som der anvendes i bl.a. landbrug og industri. Affald fra almindelig husholdninger i form af fx lækager på olie- og septiktanke eller nedsivning fra deponeret husholdningsaffald kan også forurene.  

Forureninger afhænger af befolkningstæthed og produktionsmetoder, og forekommer altså ikke overalt. Fx så kaldes forurening fra landbruget for fladebelastninger i og med at de kommer regionalt, hvor i mod at forureninger som er forårsaget af store lossepladser og industri stammer fra punktkilder. Det vil oftest være muligt at måle forureninger fra den oprindelige punktkilde fra lang afstand, hvilket er et tydeligt fodaftryk af menneskelig aktivitet.    

Pesticider fra landbruget
Pesticider hører til de mest sundhedsskadelige og alvorlige forureninger fra landbruget. Indenfor landbrug udgør pesticider en stor procentdel af den gruppe af giftstoffer der anvendes, og de kan spores i grundvandet som er dannet helt tilbage for 50 år siden. Da pesticider grundet deres giftighed kan være farlige overfor mennesker og dyr er en lang række af dem blevet forbudt igennem årene. Nedbrydes giftstofferne ikke hurtigt nok, så vil disse stoffer kunne registreres i vores grundvand i årtier og måske endda århundreder frem.

Industriel forurening
Når det kommer til industriel forurening af vores grundvand, er den store synder opløsningsmidlet TCE (trichlorethylen). I tilfælde af spild eller lækage, kan dette stof hurtigt sprede sig horisontalt over store områder, eller synke dybt ned i grundvandsmagasinerne. Samtidig kan de trænge sig igennem til de små sprækker i bjergarterne, hvor de er stort set umulige af fjerne igen. Her kan forureningen så ligge i århundreder og langsomt forurene enorme mængder af vores grundvand.     

Vigtigheden af rent vand
Over 60% vand, så meget indeholder en voksen menneskekrop. Vand har derfor mange funktioner for os mennesker, og blandt dem er udskillelse af affalds- og andre skadelige stoffer for kroppen igennem nyrer og hud. For at dette skal have den bedste effekt, kræves det at vandet vi indtager ikke indeholder for mange skadelige stoffer, i form af bl.a. pesticider. Hvis drikkevandet indeholder for mange af disse, så nedsættes vores evne til at udskille stofferne fra kroppen. 

Et omvendt osmose anlæg øger markant vandets evne til at udskille affaldsstofferne, da det fjerner 90-99% af alle faste stoffer i vandet. Af samme grund bruger vinduespudsere omvendt osmose vand, da vandet er bedre til at gøre rent med jo renere det er. Hvis du vil hjælpe din krop til optimal udrensning, så skal du drikke omvendt osmoseand, evt. tilsat nogle gode mineraler.    

Læs mere om alle fordelene ved rent drikkevand her! 
    

Loading...