Ofte stillede spørgsmål

Er postevandet ikke rent nok?
Drikkevandet i Danmak har altid ligget i den bedre halvdel af Europa og har igennem årene generelt været ganske ok. Siden år 2000 har der dog været en tendens til, at mængderne af skadelige stoffer i både grundvand og drikkevand er stigende, hvilket ses bl.a. i form af rester fra sprøjtegift fra landbruget.
Nyeste undersøgelser fra vandværkerne i Århus kommune viser, at 40 procent af boringerne indeholder rester af sprøjtegift.

Med et omvendt osmose anlæg får du en af de mest effektive metoder til at få renset vandet og derved sørge for at du får rent drikkevand i dit hjem.

Hvad sker der med alle giftige stoffer udskilt af membranen?
De forurenende stoffer vaskes automatisk af membranen og ledes i afløbet. Her ligger hemmeligheden bag systemernes høje effektivitet og holdbarhed. Membranen arbejder ikke som et almindelig filter, som kun absorberer urenheder, hvori der kan vokse bakterier, men har en selvrensende mekanisme, der automatisk fjerner de afsondrede urenheder.

En forenklet gengivelse af operationen: Postevandet, som ledes gennem membranen, bliver opdelt i to strømme. En strøm gennemtrænger membranen og efterlader urenhederne tilbage. Den anden strøm skyller disse urenheder fra membranens overflade og transporterer dem direkte ned i afløbet.

Dette forhindrer forurenende stoffer fra at sætte sig på membranen. Således er den hele tiden ren, hvilket sikrer membranen lang levetid. Afhængig af vandtryk og membranens kvalitet er spildvandet 2-4 gange osmose-vandet. Dette forhold angives ofte f.eks. 1:2, hvilket betyder 2 gange så meget spildvand som rent vand.

Er omvendt osmosevand med lavt mineralindhold sundt?
Vi mennesker får primært mineraler fra den mad, vi spiser. Mennesket har brug for og kan bedst optage organisk bundne mineraler, som kun er tilgængelige i levende organismer såsom planter og grøntsager. Uorganisk bundne mineraler, som fx findes i postevand, kan godt optages af kroppen, men i meget mindre omfang, kun ca. 6-30 pct. Så det er ikke fra vandet, man skal regne med at få dækket sit daglige mineralbehov. Til gengæld er mineralerne i postevandet med til at opretholde en balance, der gør, at kroppens egne mineraler ikke udvaskes.

Omvendt osmose vand er blevet kaldt unaturligt vand på grund af dets renhed. De siger, at osmose-vand er for rent til at være godt, da helt rent mineralfrit vand ikke findes naturligt på jorden. Men det gør den faktisk, det hedder regn. Regnvand er vand, der er ribbet for alle mineraler og er noget af det reneste vand på jorden.

Det er altså sundt at drikke omvendt osmosevand, fordi det er i stand til at rense kroppen for alle urenheder. Men man skal sørge for at erstatte de mineraler, som vandet fjerner med andre og gode mineraler – vigtigst er calcium og magnesium, så knoglerne ikke afkalkes. Dette gøres lettest ved at tilføje et mineralfilter som sidste led i osmoseanlægget - alle de osmoseanlæg, som sælges hos Ecovand, har et sådant mineralfilter, men ellers er det let at tilføje et mineralfilter til et anlæg.

Er mit vandtryk højt nok?
Vores omvendt osmose anlæg kommer alle med en indbygget pumpe, hvilket gør det muligt for alle husstande at få et anlæg uanset styrken på dit vandtryk.

Loading...