Undgå pesticider

Undgå pesticider

Et pesticid er betegnelsen for en specifik gift der er beregnet til at kontrollere for eksempel planter, insekter, svampe, gnavere og andre organismer, der opfattes som skadelige. På grund af pesticidernes biologiske aktivitet, omtales de som aktivstoffer og udgør derfor også en potentiel sundhedsrisiko for mennesker, idet for eksempel mange pesticider har homon-lignende aktivitet, er lipfolie, dvs. fedtopløselige; de er svært nedbrydelige i menneskekroppen og i naturen og betegnes derfor som persisterende organiske forurenere.

Pesticider benyttes især i landbruget. Igennem årene er der sket en stigning til et forbrug i 2011 på i alt 4239 ton regnet som sprøjtemiddel aktivstoffer. Det er en stigning på 338 ton fra det foregående år, svarende til næsten 9 %. Stigningen skyldes hovedsagelig skyldes øget brug af glyfosat.

Godkendte sprøjtemidler brugt i Danmark må ikke kunne nå det danske drikkevand i mængder der overstiger bestemte grænseværdier (regeringens programerklæring fra 2009). Der er konstateret spor i grundvandet efter sprøjtemidlerne bentazon, dichlorprop, mechlorprop og MCPA og nedbrydningsprodukter og spor over grænseværdien af andre både tilladte og forbudte pesticider.

Med et omvendt osmose anlæg fra Ecovand.dk slipper du for pesticider i drikkevandet og kan i stedet HELT rent drikkevand i dit hjem.

Pesticider i drikkevandet

Loading...